menu

Izbornik

Međunarodno zakonodavstvo

  • Konvencija za izjednačavanje nekih pravila o međunarodnom prijevozu zrakom (Varšava 1929.), Službene novine Kraljevine Jugoslavije br. 124-XXXVII od 05.06.1931; Odluka o sukcesiji (NN MU 3/95)
  • Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Chicago, 1944.), Službeni list FNRJ-Međunarodni ugovori 3/1954.; (NN MU 1/96)
  • Konvencija o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz (Montreal, 1999.) (NN MU 9/07)
  • Konvencija o priznavanju prava na zrakoplovu (Ženeva 1948.), Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori 7/1991.; Odluka o sukcesiji (NN MU 4/94)
  • Konvencija o kaznenim djelima i nekim drugim radnjama izvršenima u zrakoplovu (Tokio, 1963), Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi 47/1970.; Odluka o sukcesiji (NN MU 4/94)
  • Konvencija o suzbijanju nezakonite otmice zrakoplova (Haag 1970.), Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi 33/1972.; Odluka o sukcesiji (NN MU 4/94)
  • Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, (Montreal, 1971., Protokol 1988.); Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi 33/1972. i Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori 14/1989.; Odluka o sukcesiji (NN MU 4/94)
  • Konvencija o označavanju plastičnih eksploziva u svrhu detekcije (Montreal,1991.)
  • Međunarodna konvencija o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe – EUROCONTROL 1960. sa protokolima 1981. i 1997. (NN MU 8/05)
  • Sporazum o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Središnje Europe (NN 5/12Sporazum o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Središnje Europe (NN 5/12)