menu

Izbornik

Izuzeće

Dopuštenje, različito od odobrenja, koje izdaje odgovarajuće nacionalno nadležno tijelo a koje omogućava odstupanje od odredaba propisanih u Tehničkim instrukcijama

Ako su tvar ili proizvod prikazani u Tablici 3-1. Popis opasnih roba, u Tehničkim instrukcijama, kao zabranjeni za prijevoz bilo u putničkom zrakoplovu, bilo u putničkim i teretnim zrakoplovima, odgovarajuće nacionalno tijelo dotičnih država, u slučajevima:
  1. iznimne hitnosti; ili
  2. kada su drugi oblici prijevoza neprimjereni; ili
  3. kada je potpuno poštivanje propisanih zahtjeva u suprotnosti s javnim interesom,
može izdati izuzeće od odredaba Tehničkih instrukcija pod uvjetom da se u takvim slučajevima učini svaki napor da se postigne opća razina sigurnosti u prijevozu koja je barem jednaka razini sigurnosti predviđenoj u Tehničkim instrukcijama.

Pravilno ispunjeni obrazac (Form V1.2) i potrebni dokumenti moraju se dostaviti Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (CCAA) e-mailom (dg@ccaa.hr) najmanje deset dana prije predloženog leta.