menu

Izbornik

EASA zrakoplovi (ostala pitanja)

P
Kako mogu znati da li certificirani zrakoplov koji namjeravam kupiti može biti upisan u hrvatski registar?
O
Certificirani zrakoplov može biti upisan u Hrvatski registar civilnih zrakoplova ako je certificiran ili priznat od strane EASA-e. Ti zrakoplovi se obično nazivaju „EASA zrakoplovi". Popis EASA zrakoplova se može naći na internetskoj stranici EASA-e.

Tamo se nalaze odvojeni linkovi razvrstani prema certifikacijskim kodovima zrakoplova te posebno za proizvode koji jesu iz EU i on koji nisu. Da bi bio upisan sâm zrakoplov mora biti prihvatljiv za izdavanje Svjedodžbe o plovidbenosti i imati policu osiguranja izdanu prema propisima o osiguranju u Republici Hrvatskoj.

P
Da li trebam predati zahtjev HACZ za provjeru plovidbenosti za moj zrakoplov uvezen iz zemlje EU?
O
Ako za zrakoplov uvezen iz EU, već postoji važeća Potvrda o provjeri plovidbenosti (ARC - Airworthiness Review Certificate) nema potrebe za ponovno obavljanje provjere plovidbenosti. Ipak, HACZ obavlja provjeru zrakoplova da bi identificirala zrakoplov i dijelove, provjerila sukladnost s nacionalnim zahtjevima te nanošenje nacionalnih i registracijskih oznaka.

P
Kada mi je potrebna Potvrda o plovidbenosti za izvoz za zrakoplov uvezen u Hrvatsku?
O
Potvrda o plovidbenosti za izvoz (Export Certificate of Airworthiness, Export CofA) je potrebna za certificirani zrakoplov pri uvozu u Republiku Hrvatsku iz zemalja koje nisu članice EU.

P
Koja je razlika između Svjedodžbe o plovidbenosti (CofA) i Potvrde o provjeri plovidbenosti (ARC)?
O
Svjedodžba o plovidbenosti (CofA) utvrđuje sukladnost zrakoplova sa Certifikatom tipa (Type Certificate) i nacionalnim propisima, te se izdaje pri upisu zrakoplova u Hrvatski registar civilnih zrakoplova, i to bez vremenskog ograničenja.

Potvrda o provjeri plovidbenosti (ARC) se izdaje neposredno nakon pregleda za provjeru plovidbenosti, i to na rok od godinu dana. U slučaju da se zrakoplov nalazi u kontroliranom okruženju (CAMO) prethodnih godinu dana, ARC se može produžiti na osnovu pregleda dokumentacije za slijedećih godinu dana, i to maksimalno dvije uzastopne godine.

P
Da li organizacija za održavanje zrakoplova mora imati i koristiti primjenjive i ažurne podatke za održavanje?
O
Organizacija za održavanje zrakoplova i zrakoplovnih komponenti, odobrena prema Uredbi Komisije (EZ) br. 2042/2003 od 20. studenog 2003. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 315, 28. 11. 2003), minimalno mora imati i koristiti u izvršenju održavanja, podatke za održavanje navedene u odredbi AMC 145.A.45(b).

Uz prije navedeno organizacija mora, isto tako, propisati odgovarajuću proceduru kroz svoj Priručnik („MOE“) kako bi udovoljila zahtjevu iz odredbe 145.A.45 (g).