menu

Izbornik

Često postavljena pitanja

Koji propis definira uvjete za Dio-66 dozvolu za održavanje zrakoplova?

Prilog III (Dio-66) Uredbe Komisije (EU) br. 1321/2014 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove je propis koji definira uvjete za Dio-66 dozvolu za održavanje zrakoplova.

Na kojem se obrascu i kome podnosi zahtjev za stjecanje /dopunu/produženje Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova?

Zahtjev za stjecanje/dopunu/produženje Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova podnosi se na obrascu broj LIC-FRM-080 (EASA Form 19) Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.

Koje su kategorije Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova?

Dio-66 dozvola za održavanje zrakoplova uključuje sljedeće kategorije:

—  Kategorija A

—  Kategorija B1

—  Kategorija B2

—  Kategorija B2L

—  Kategorija B3

—  Kategorija L

—  Kategorija C

 

Kategorije A i B1 su podijeljene u potkategorije ovisno o kombinaciji aviona, helikoptera, turbinskih i

klipnih motora. Te potkategorije su:

—  A1 i B1.1 Avioni s turbinskim motorom

—  A2 i B1.2 Avioni s klipnim motorom

—  A3 i B1.3 Helikopteri s turbinskim motorom

—  A4 i B1.4 Helikopteri klipnim motorom

Kategorija B3 se odnosi na avione s klipnim motorom, bez regulacije tlaka kabine, s MTOM od

2 000 kg i manje.

Kategorija L je podijeljena u potkategorije:

— L1C: kompozitne jedrilice,

— L1:  jedrilice,

— L2C: kompozitne motorne jedrilice i kompozitni ELA1 avioni,

— L2:  motorne jedrilice i ELA1 avioni,

— L3H: baloni uzgonjeni vrućim zrakom,

— L3G: baloni uzgonjeni plinom,

— L4H: zračni brodovi uzgonjeni vrućim zrakom,

— L4G: zračni brodovi ELA2 uzgonjeni plinom,

— L5: zračni brodovi uzgonjeni plinom osim ELA2.

 

Koje su ovlasti pojedine kategorije Dio-66 dozvolu za održavanje zrakoplova?

kategorija dozvole

ovlasti

održavanje

 

Izdavanje potvrde o vraćanju zrakoplova u uporabu nakon:

 

A

-Manjeg planiranog linijskog održavanja i jednostavnog otklanjanja kvarova.

Linijsko održavanje

B1

-Rada na održavanju konstrukcije zrakoplova, pogonske grupe i mehaničkih i električnih sustava,

-Rada na sustavima avionike, koja zahtijeva samo jednostavne provjere za dokazivanje svoje uporabljivosti, a koji ne zahtijevaju otkrivanje kvarova.

Linijsko održavanje

+

Osoblje za podršku u baznom održavanju

B2

-Rada na održavanju avionike i električnih sustava,

-Rada na sustavima avionike i električnim sustavima u sklopu motornih i mehaničkih sustava, koji zahtijevaju samo jednostavne provjere za dokazivanje svoje uporabljivosti,

-Manjeg planiranog linijskog održavanja i jednostavnog otklanjanja kvarova.

Linijsko održavanje

+

 

 

Osoblje za podršku u baznom održavanju

B2L

- održavanja električnih sustava,

- održavanja sustava avionike u granicama ovlaštenja za sustav koja su posebno upisana u dozvolu, i

- u slučaju ovlaštenja za ‚sustav konstrukcije zrakoplova’, obavljanju zadaća na sustavima avionike i električnim sustavima u sklopu pogonske grupe i mehaničkih sustava, koji zahtijevaju samo jednostavne provjere za dokazivanje svoje uporabljivosti.

 

Linijsko održavanje

+

Osoblje za podršku u baznom održavanju

B3

-Rada na održavanju konstrukcije zrakoplova, pogonske grupe i mehaničkih i električnih sustava,

-Rada na sustavima avionike, koja zahtijeva samo jednostavne provjere za dokazivanje svoje uporabljivosti, a koji ne zahtijevaju otkrivanje kvarova.

Linijsko održavanje

+

Osoblje za podršku u baznom održavanju

C

-Provedenog baznog održavanja iste ovlasti se primjenjuju na zrakoplov u cijelosti.

 

  Bazno održavanje

L

- održavanja konstrukcije zrakoplova, pogonske grupe te mehaničkih i električnih sustava,

- rada na sustavima radiokomunikacije, odašiljača signala s mjesta nesreće (ELT) i primopredajnika (transpondera), i

- rada na drugim sustavima avionike koji zahtijevaju samo jednostavne provjere za dokazivanje svoje uporabljivosti.

Potkategorija L2 uključuje potkategoriju L1. Svako ograničenje potkategorije L2 u skladu s točkom 66.A.45 (h) primjenjuje se i na potkategoriju L1. Potkategorija L2C uključuje potkategoriju L1C.

Linijsko održavanje

+

Osoblje za podršku u baznom održavanju


Koji su osnovni uvjeti za stjecanje Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova?

Dva su osnovna uvjeta za stjecanje Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova.

Prvi uvjet je zahtijevano osnovno znanje sukladno 66.A.25, što znači da podnositelj zahtjeva mora dokazati da je položio sve zahtijevane module za kategoriju/potkategoriju koja se zahtijeva.

Drugi uvjet je zahtijevano osnovno iskustvo sukladno 66.A.30 koje podnositelj zahtjeva mora imati stečeno ovisno o kategoriji/ potkategoriji Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova.

Koje dokumente trebam dostaviti uz zahtjev za inicijalno izdavanje Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova?

Uz uredno popunjen zahtjev za izdavanje Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova LIC-FRM-080 (EASA Form 19), potrebno je dostaviti:

·         dokaz o identitetu (preslika osobne iskaznice ili putovnice)

·         presliku svjedodžbe relevantne srednje škole (u svrhu smanjenja praktičnog iskustva)

·         dokaz o položenim modulima za zahtijevanu kategoriju

·         potvrdu o praktičnom iskustvu (od ovlaštene organizacije za održavanje zrakoplova)

·         dnevnik radnih zadataka (logbook)

·         dokaz o uplati naknade za stjecanje dozvole.

Gdje su definirani zahtjevi za praktično iskustvo u svrhu stjecanja Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova?

Zahtjevi za praktično iskustvo u svrhu stjecanja Dio-66 dozvole su definirani u članku 66.A.30 Prilog III (Dio-66) Uredbe Komisije (EU) br. 1321/2014 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove.

Koje završene srednje škole se mogu uzeti u obzir u svrhu smanjenja zahtijevanog praktičnog iskustva za stjecanje Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova?

Za smanjenje praktičnog iskustva mogu se uzeti u obzir završene srednje škole u Republici Hrvatskoj i to:

·         za kategoriju A i B1 – srednja zrakoplovna škola (ZIM i IRE) i strojarske škole

·         za kategoriju B2 - srednja zrakoplovna škola (ZIM i IRE) i elektrotehničke škole

U obzir se mogu uzeti i druge relevantne srednje tehničke škole koje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo ocijeni prihvatljivim sa smanjenje praktičnog iskustva, te Veleučilište Velika Gorica (smjer održavanja zrakoplova).

Koliko nedavnog iskustva trebam imati za stjecanje/dopunu Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova i koji je vremenski rok za stjecanje cjelokupnog praktičnog iskustva?

Za stjecanje Dio-66 dozvole najmanje jedna godina zahtijevanog iskustva mora biti nedavno iskustvo održavanja na zrakoplovu kategorije/potkategorije za koju se traži početna dozvola za održavanje zrakoplova od čega 6 mjeseci mora biti u zadnjih godinu dana prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole, a ostalih 6 mjeseci nedavnog iskustva mora biti u 7 godina prije podnošenja zahtjeva.

Za dodatne kategorije/potkategorije postojećoj dozvoli za održavanje zrakoplova, zahtijevano dodatno nedavno iskustvo iz održavanja mora biti najmanje tri mjeseca i mora biti tipično za novu kategoriju/potkategoriju dozvole koja se traži.

Cjelokupno zahtijevano praktično iskustvo za pojedinu kategoriju mora biti stečeno u 10 godina prije podnošenje zahtjeva za izdavanje/dopunu dozvole.

Koji je zahtjev praktičnog iskustva za stjecanje Dio-66 dozvole C kategorije akademskim putem?

Podnositelj zahtjeva za stjecanje Dio-66 dozvole C kategorije koji ima akademsku titulu iz neke tehničke discipline, od sveučilišta ili neke druge ustanove visokog obrazovanja priznate od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo mora imati tri godine praktičnog iskustva u okruženju održavanja civilnih zrakoplova na reprezentativnom odabiru zadataka izravno povezanih s održavanjem zrakoplova, uključujući šest mjeseci nadgledanja zadataka baznog održavanja.

Gdje mogu pronaći informacije o uvjetima pod kojima mogu steći dodatnu kategoriju/potkategoriju Dio-66 dozvole na osnovu postojeće?

Informacije o uvjetima pod kojima možete steći dodatnu kategoriju/potkategoriju Dio-66 dozvole na osnovu postojeće navedene su u dokumentu pod nazivom „Uputa za dopunu Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova uključivanjem dodatne osnovne kategorije ili potkategorije“ koji se nalazi na web stranici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo pod https://www.ccaa.hr/file/456a46c725cde3e80edcc46ab36c6762ffc

Za dodatne informacije obratiti se Odjelu licenciranja.

Koji je zahtjev praktičnog iskustva za dopunu Dio-66 dozvole C kategorijom na osnovu postojeće B1/B2?

Podnositelj zahtjeva za dopunu Dio-66 dozvole C kategorijom na osnovu postojeće mora imati najmanje tri godine iskustva korištenja privilegija kategorija B1 ili B2 (linijsko održavanje), ili kao osoblje za podršku (bazno održavanje), ili kombinacija oboje.

Ukoliko je iskustvo stečeno isključivo u linijskom održavanju, tražiti će se 12 mjeseci iskustva kao osoblje za podršku u baznom održavanju.

Navedeno iskustvo se dokazuje potvrdom ovlaštene organizacije za održavanje zrakoplova i kompanijskom autorizacijom.

 

Koje dokumente trebam dostaviti uz zahtjev za dopunu Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova novom kategorijom/potkategorijom?

Uz uredno popunjen zahtjev za dopunu Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova LIC-FRM-080 (EASA Form 19), potrebno je dostaviti:

 • originalnu Dio-66 dozvolu
 • presliku osobne iskaznice (samo ako je bilo promjene adrese)
 • dokaz o položenim modulima za zahtijevanu kategoriju
 • potvrdu o praktičnom iskustvu za zahtijevanu kategoriju/potkategoriju (od ovlaštene organizacije za održavanje zrakoplova)
 • dnevnik radnih zadataka za zahtijevanu kategoriju (logbook)
 • dokaz o uplati naknade za dopunu dozvole.

 

Od čega se sastoji kompletno osposobljavanje za tip zrakoplova?

Kompletno osposobljavanje za tip zrakoplova se sastoji od teorijskog osposobljavanja i ispita, te praktičnog osposobljavanja i procjene, osim za ovlaštenje u kategoriji C, a provodi se u organizaciji za osposobljavanje odobrenoj u skladu sa Prilogom IV (Dio-147).

Koji je vremenski rok za upis tipa zrakoplova u Dio-66 dozvolu za održavanje zrakoplova?

Osposobljavanje za tip zrakoplova mora biti započeto i završeno u periodu od 3 godine prije podnošenja zahtjeva za upis ovlaštenje za tip zrakoplova u Dio-66 dozvolu za održavanje zrakoplova.

Kada se zahtjeva osposobljavanje na radnom mjestu (OJT) i gdje se provodi?

Kod dopune Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova upisom ovlaštenja za prvi tip zrakoplova unutar postojeće kategorije/ potkategorije zahtjeva se zadovoljavajući završetak odgovarajućeg osposobljavanja na radnom mjestu (OJT) kako je opisano u Dodatku III, Prilog III (Dio-66).

Osposobljavanje na radnom mjestu (OJT) se provodi u i pod nadzorom Dio-145 organizacije za održavanje odgovarajuće odobrene za održavanje specifičnog tipa zrakoplova i procjenjuje ga odgovarajuće kvalificirani procjenjivač.

Koje dokumente trebam dostaviti uz zahtjev za dopunu Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova upisom ovlaštenja za tip/grupu zrakoplova?

Uz uredno popunjen zahtjev za dopunu Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova LIC-FRM-080 (EASA Form 19), potrebno je dostaviti:

 • originalnu Dio-66 dozvolu
 • presliku osobne iskaznice (samo ako je bilo promjene adrese)
 • dokaz o završenom kompletnom osposobljavanju za tip zrakoplova ili dokaz o praktičnom iskustvu ako se radi o grupi zrakoplova
 • dokaz o provedenom osposobljavanju na radnom (OJT), ukoliko se radi o upisu ovlaštenja za prvi tip zrakoplova unutar postojeće kategorije/ potkategorije
 • dokaz o uplati naknade za dopunu dozvole.

 

Koje dokumente trebam dostaviti uz zahtjev za produženje Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova?

Uz uredno popunjen zahtjev za produženje Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova LIC-FRM-080 (EASA Form 19), potrebno je dostaviti:

 • originalnu Dio-66 dozvolu
 • presliku osobne iskaznice (samo ako je bilo promjene adrese)
 • dokaz o uplati naknade za produženje dozvole.

 

 

Gdje mogu polagati ispite (module) za stjecanje/dopunu Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova?

Ispite (module) za stjecanje/dopunu Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova možete polagati u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo ili u ovlaštenoj Dio-147 organizaciji za osposobljavanje.

Gdje mogu pronaći informacije o polaganju ispita (modula) za stjecanje/dopunu Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova?

Sve informacije o polaganju ispita za stjecanje/dopunu Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova navedene su u dokumentu pod nazivom „Obavijest o ispitnim rokovima, pravilima i načinu polaganja ispita (Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova)“ koja se nalazi na web stranici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo pod https://www.ccaa.hr/file/1365823af3663dfc80212e9b5a6e9e1e944f

Za dodatne informacije obratiti se Odjelu licenciranja.

Koji je vremenski periodu u kojem moraju biti položeni moduli za Dio-66 dozvolu za održavanje zrakoplova?

Osposobljavanje i ispiti moraju biti položeni u periodu od deset godina prije podnošenja zahtijeva za stjecanje Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova ili dopunu dodatnom kategorijom/potkategorijom postojećoj dozvoli.

Postoji mogućnost produženja valjanosti za dodatnih deset godina ukoliko nije bilo promjena u programu modula.

Za dodatne informacije obratiti se Odjelu licenciranja.

Gdje su u propisu navedeni moduli koje je potrebno položiti za pojedinu kategoriju/potkategoriju Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova?

U Prilogu III (Dio-66), Uredbe Europske Komisije (EU) broj 1321/2014, u Dodatku I, točka 2. Modularizacija u tablici su navedeni moduli koje je potrebno položiti za pojedinu kategoriju/potkategoriju Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova.