menu

Izbornik

Promocija sigurnosti

Promocija sigurnosti jedan je od četiri osnovna temelja sustava upravljanja. Kroz razmjenu sigurnosnih informacija i promociju pozitivnih primjera iz prakse kod svih dionika u civilnom zrakoplovstvu podiže se sveukupna razina svijesti o sigurnosti i stvara pozitivna kultura sigurnosti.

Kultura sigurnosti je skup trajnih vrijednosti i stavova u vezi sa sigurnosnim problemima, koje dijele svi članovi svih razina organizacije, najbolje opisana rečenicom „kako se ljudi ponašaju u odnosu na sigurnost i rizik kada nitko ne gleda“.

Promicanje sigurnosti, između ostalog, uključuje razradu i distribuciju zrakoplovnih informacija, tehničke publikacije, biltena, letaka i plakata, audio-vizualnih materijala, smjernica, ali i organizaciju konferencija, radionica o sigurnosti, ciljanih kampanja i slično.

Agencija podržava i aktivno sudjeluje u radu brojnih tijela i organizacija usmjerenih na aktivnosti promocije sigurnosti u zračnom prometu, te se u svojim aktivnostima promocije uvelike oslanja na distribuciju i promociju EASA promotivnih materijala objavljenih putem EASA Safety Management & Promotion i EASA Community Network.