menu

Izbornik

Zrakoplovno-medicinski centri (AeMC) i ispitivači (AME)

Zrakoplovno-medicinski centri (Aero-medical centers - AeMCs) su organizacije certificirane za obavljanje svih liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja, uključujući inicijalne (prvi puta) liječničke preglede za kategoriju 1 zdravstvene sposobnosti (prometni i profesionalni piloti aviona i helikoptera) i kategoriju 3 zdravstvene sposobnosti (kontrolori zračnog prometa) u svrhu procjene zrakoplovno-zdravstvene sposobnosti i izdavanja certifikata o zdravstvenoj sposobnosti.

Zrakoplovno-medicinski ispitivači (Aero-medical examiners - AME) su liječnici certificirani za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja u svrhu procjene zrakoplovno-zdravstvene sposobnosti i izdavanja certifikata o zdravstvenoj sposobnosti.

Specijalisti medicine rada (OHMP) su liječnici koji imaju odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za obavljanje liječničkih pregleda kabinske posade zrakoplova.