Objava: CCAA, 17.09.2020.

Uputa za ispitivače pilota u vezi provođenja provjera za PBN privilegiju

Svrha Upute je definiranje minimalnih zahtjeva kojih se ispitivači moraju pridržavati prilikom provedbe provjere za stjecanje PBN privilegije sukladno Uredbi Komisije (EU) 2016/539
od 6. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu osposobljavanja, ispitivanja i periodičnog provjeravanja pilota za navigaciju temeljenu na performansama (SL L 91).