menu

Izbornik

Svjedodžba o plovidbenosti - CofA

Podnošenje zahtjeva za izdavanjem svjedodžba o plovidbenosti (EASA CofA)

Svaka fizička ili pravna osoba pod čijim je imenom zrakoplov registriran ili će biti registriran u državi članici („država članica u kojoj je zrakoplov registriran”), ili njezin predstavnik, ima pravo na podnošenje zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o plovidbenosti za taj zrakoplov u skladu s pododjeljkom H Uredbe (EU) br. 748/2012.

Zahtjev se podnosi na obrascu AIRW-FRM-001.

Ukoliko se zrakoplov uvozi u Republiku Hrvatsku potrebno je kontaktirati i Registar civilnih zrakoplova Republike Hrvatske.

Prenosivost i ponovno izdavanje svjedodžbe o plovidbenosti u državama članicama (EU)

Uslijed promjena vlasništva nad zrakoplovom iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova svjedodžba o plovidbenosti prenosi se zajedno sa zrakoplovom.

Uslijed promjena vlasništva nad zrakoplovom koji je registriran u drugoj državi članici EU-a, potrebno je:
  • podnijeti zahtjev za izdavanjem svjedodžbe o plovidbenosti na obrascu AIRW-FRM-001 i
  • dostaviti originalnu važeću potvrdu o provjeri plovidbenosti (ARC) izdanu u skladu sa Dijelom M (Part M) ili Dijelom ML (Part ML) Uredbe (EU) br. 1321/2014. Važeći ARC vrijedi do isteka. Na navedeni ARC unijeti će se nova registracijska oznaka zrakoplova i prekrižiti će se prethodna.
  • Ako je istekla valjanost ARC-a potrebno je:
  1. Podnijeti zahtjev za izdavanje ARC-a 15a ili 15c na obrascu AIRW-FRM-010 zajedno sa uplaćenom naknadom za provjeru plovidbenosti, ili
  2. može se dostaviti izdan ARC 15c za zrakoplove na koje se odnosi Part ML.

Uvoz zrakoplova u Republiku Hrvatsku iz treće zemlje koja nije članica EU-a

Prilikom uvoza zrakoplova iz treće zemlje potrebno je:
  • podnijeti zahtjev za izdavanjem svjedodžbe o plovidbenosti na obrascu AIRW-FRM-001,
  • podnijeti zahtjev za izdavanjem potvrde o provjeri plovidbenosti (ARC) 15a ili 15c na obrascu AIRW-FRM-010, ili
  • ARC 15c može biti izdan sukladno odredbi ML.A.901 za zrakoplove na koje se odnosi Part ML.