menu

Izbornik

Potvrda o buci

Podnošenje zahtjeva za izdavanjem potvrde o buci (EASA Noise certificate)

Zahtjev se podnosi na obrascu AIRW-FRM-007.

Na zahtjevu je potrebno navesti modifikacije (STC, SB) koji utječu na razinu buke kao npr. modifikacije motora, propelera, auspuha i sl.

Podaci o buci zrakoplova sa EASA certifikatom tipa (EASA TCDS) objavljeni su na EASA web stranici.