menu

Izbornik

close

Zatvori

 • Nacionalni propisi

Nacionalni propisi

Letačke operacije i školstvo

 1. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova (NN 10/2021)
 2. Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova NN 83/21
 3. Pravilnik o letenju zrakoplova NN 32/2018; 10/2021
 4. Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom NN 21/19, NN 1/21
 5. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu NN 107/15, NN 92/16, NN 28/19
 6. Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20
 7. Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe jedrilica na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)
 8. Pravilnik o padobranstvu NN 65/2015, NN 147/2020
 9. Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora NN 14/13
 10. Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom NN 5/20
 11. Pravilnik o stavljanju izvan snage pravilnika o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (NN 28/19)
 12. Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase do 80/100 kg NN 43/15, NN 60/2019
 13. Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera NN 57/2019
 14. Pravilnik o zrakoplovnim priredbama NN 64/2018
 15. Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova NN 57/13

Licenciranje

 1. Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20)
 2. Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova NN 83/21
 3. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica (NN 28/2021
 4. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona (NN 28/2021)
 5. Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja NN 5/20
 6. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu NN 107/15, NN 92/16, NN 28/19
 7. Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća NN 31/2019
 8. Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase do 80/100 kg NN 43/15, NN 60/2019
 9. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta NN 86/11
 10. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa NN 50/2019
 11. Pravilnik o padobranstvu NN 65/2015, NN 147/2020
 12. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora NN 84/10

Plovidbenost

 1. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima NN 115/19
 2. Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (NN 134/20) (NN 124/21)
 3. Pravilnik o stavljanju izvan snage pravilnika o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (NN 28/19)
 4. Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora NN 14/13
 5. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu NN 107/15, NN 92/16, NN 28/19
 6. Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova NN 5/20
 7. Pravilnik o certifikaciji zrakoplova, pripadajućih proizvoda, dijelova i uređaja te projektnih i proizvodnih organizacija NN 75/13
 8. Pravilnik o stručnoj izobrazbi, stručnoj osposobljenosti i drugim uvjetima koje mora ispunjavati zrakoplovno tehničko osoblje ovlašteno za održavanje komponenti zrakoplova NN 84/10
 9. Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova NN 155/13
 10. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa NN 50/2019
 11. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora NN 84/10
 12. Pravilnik o mjernim jedinicama koje se koriste u zrakoplovnim operacijama u zraku i na tlu, NN 30/10
 13. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu NN 151/05, NN 36/09, NN 75/09, NN 76/13, NN 152/14

Registar zrakoplova

 1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (NN 2/2021)
 2. Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova NN 155/13

Aerodromi

 1. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu NN 107/15, NN 92/16, NN 28/19
 2. Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma NN 38/22
 3. Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka NN 100/19
 4. Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora NN 14/13
 5. Pravilnik o aerodromima NN 47/2022
 6. Pravilnik o helidromima NN109/2021 
 7. Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma NN 14/16
 8. Pravilnik o aerodromima na vodi NN 120/15
 9. Pravilnik o stručnom osposobljavanju za poslove od značaja za sigurnost zračnog prometa na aerodromu NN 69/16
 10. Pravilnik o spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu NN 46/2019
 11. Pravilnik o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu NN 57/12, NN 48/14
 12. Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga NN 61/15
 13. Pravilnik o vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama NN 39/13
 14. Pravilnik o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja vezanih za buku zrakoplova na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske NN 39/13
 15. Zakon o zračnim lukama, NN 19/98, NN 14/11, NN 78/15
 16. Pravilnik o naknadama zračnih luka NN 65/15
 17. Nacionalni program za olakšice NN 105/15
 18. Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice NN 129/2017, NN 97/2018, NN 27/2019, NN57/2019
 19. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa NN 50/2019

ATM/ANS

 1. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu NN 107/15, NN 92/16, NN 28/19
 2. Pravilnik o letenju zrakoplova NN 32/2018; 10/2021
 3. Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije NN 11/14
 4. Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora NN 14/13
 5. Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor (NN 138/2020
 6.  Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 255/2010 o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/123 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 677/2011  (NN 10/2021
 7. Pravilnik o tehničkim sustavima i objektima za pružanje usluga u zračnoj plovidbi NN 28/2018
 8. Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom (NN 32/2018, NN 104/2018)
 9. Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom NN 129/2017
 10. Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija NN 67/16
 11. Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1332/2011 o zahtjevima uporabe zajedničkog zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku NN 114/13
 12. Pravilnik o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova NN 53/16
 13. Pravilnik o stručnom osposobljavanju, dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima pomoćnog zrakoplovnog osoblja koje obavlja poslove pružanja usluga zrakoplovne meteorologije NN 153/14
 14. Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 390/2013 od 9. svibnja 2013. o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija NN 8/14
 15. Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1032/2006 o utvrđivanju zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa NN 114/13
 16. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa NN 50/2019
 17. Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1207/2011 o utvrđivanju zahtjeva u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za jedinstveno europsko nebo NN 114/13
 18. Pravilnik o interoperabilnosti u mreži upravljanja Europskim zračnim prometom NN 91/13
 19. Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa NN 79/13
 20. Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za Jedinstveno europsko nebo NN 67/13
 21. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Središnje Europe Međunarodni ugovori br.: 5 od 30.05.2012
 22. Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova NN 129/11
 23. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanju, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja pomoćnom zrakoplovnom osoblju koje obavlja poslove upravljanja i održavanja ATM opreme odobrene za operativno korištenje, NN 29/11
 24. Pravilnik o mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova, NN 80/07
 25. Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje, NN 4/01
 26. Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, NN 19/98, NN 20/00, NN 51/13
 27. Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1033/2006 o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo NN 114/13
 28. Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1079/2012 o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo NN 114/13
 29. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora NN 84/10
 30. Pravilnik o mjernim jedinicama koje se koriste u zrakoplovnim operacijama u zraku i na tlu, NN 30/10

Zaštita civilnog zračnog prometa

 1. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu NN 107/15, NN 92/16, NN 28/19
 2. Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku provjere podobnosti osobe, NN 92/2017

Odobravanje letova

 1. Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova NN 83/21
 2. Pravilnik o padobranstvu NN 65/2015, NN 147/2020
 3. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu NN 107/15, NN 92/16, NN 28/19
 4. Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom NN 21/19, NN 1/21
 5. Pravilnik o letenju zrakoplova NN 32/2018; 10/2021
 6. Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera NN 57/2019
 7. Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa NN 50/2019
 8. Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom NN 32/18, NN 104/18
 9. Pravilnik o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru NN 50/17
 10. Pravilnik o reguliranju operacija civilnih podzvučnih mlaznih aviona NN 38/13
 11. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu NN 152/14, NN 76/13, NN 75/09, NN 36/09, NN 151/05

Ostalo

 1. Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo  NN118/20
 2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu NN 25/2019
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu NN 129/2017
 4. Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu NN 141/15
 5. Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova NN 128/14
 6. Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi NN 81/14
 7. Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada NN 91/13
 8. Zakon o zračnom prometu, NN 69/09 , 84/11, 54/13, 127/13, 92/14
 9. Zakon o potvrđivanju mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske , Republike Srbije i Misije privremene Uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora, NN MU 4/08
 10. Zakon o potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz, NN MU 9/07, NN MU 1/08
 11. Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, NN 132/98, NN 63/08, NN 134/09, NN 94/13