menu

Izbornik

Komercijalne specijalizirane operacije visokog rizika (HR COM SPO)

Komercijalna specijalizirana operacija visokog rizika je svaka komercijalna specijalizirana operacija zrakoplovom koja se izvodi iznad područja na kojem postoji vjerojatnost da će u slučaju nevolje doći do dovođenja u opasnost sigurnost trećih osoba na tlu ili, kako to odredi nadležno tijelo mjesta gdje se operacija izvodi, svaka komercijalna specijalizirana operacija koja zbog svoje specifične naravi i lokalne okoline na kojem se vrši predstavlja visok rizik, osobito za treće strane na tlu.

Prije započinjanja komercijalnih specijaliziranih operacija visokog rizika, hrvatski operator komercijalnih specijaliziranih operacija je temeljem odredbe ORO.SPO.110 Uredbe (EU) 965/2012 dužan podnijeti zahtjev i ishoditi Odobrenje koje izdaje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo. U Republici Hrvatskoj je potrebno ishoditi Odobrenje za komercijalne specijalizirane operacije visokog rizika kada se sljedeće aktivnosti/operacije izvode komercijalno:
  1. Operacije helikoptera s podvješenim teretom (HESLO);
  2. Operacije s ljudskim podvješenim teretom (HEC);
  3. Izbacivanje ili raspršivanje iz zrakoplova u letu;
  4. Svaka komercijalna specijalizirana operacija iznad gusto naseljenih područja gradova i naselja ili iznad skupina ljudi na otvorenom koja se izvodi ispod SERA minimalnih visina.
Postupak za dobivanje Odobrenja za HR COM SPO:
  1. Prije započinjanja komercijalnih operacija visokog rizika operator podnosi Zahtjev za odobrenje komercijalnih specijaliziranih operacija visokog rizika (FOD-FRM-013), te prilaže potrebnu dokumentaciju i administrativnu taksu od 70 kn
  2. Hrvatska Agencija za civilno zrakoplovstvo evaluira dokumentaciju operatora o procjeni rizika i standardne operativne postupke, povezane s jednom ili više planiranih operacija i razvijenih u skladu s relevantnim zahtjevima Priloga VIII. (SPO) Uredbe (EU) 965/2012 kako je izmijenjena i dopunjena;
  3. Nakon prihvaćene procjene rizika i standardnih operativnih postupaka, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdaje Odobrenje za komercijalne specijalizirane operacije visokog rizika.
Uvjeti pod kojima je operator ovlašten provoditi jednu ili više komercijalnih specijaliziranih operacija visokog rizika naznačeni su u Odobrenju. Napomena: Za potrebe verifikacije operatorovih standardnih operativnih postupaka (SOP), Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo može provesti nadzor operatora u njegovim prostorijama ili zatražiti izvođenje jednog ili više demonstracijskih letova kao da se izvode komercijalne specijalizirane operacije visokog rizika. Postupak za dobivanje Odobrenja za prekogranični HR COM SPO:
  1. Operator podnosi zahtjev za izdavanje Odobrenja za komercijalne specijalizirane operacije visokog rizika kod svojeg nadležnog tijela;
  2. nadležno tijelo operatora evaluira dokumentaciju operatera o procjeni rizika i standardne operativne postupke u koordinaciji s nadležnim tijelom područja gdje se operacija planira provoditi;
  3. Kada su oba tijela zadovoljna procjenom rizika i standardnim operativnim postupcima, nadležno tijelo operatora izdaje ovlaštenje.
Dodatne informacije: Više informacija o specijaliziranim operacijama i komercijalnim specijaliziranim operacijama visokog rizika možete pronaći na poveznici : https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/air-operations/specialised-operations-spo ili pošaljite e-mail na vili.vuksic@ccaa.hr