menu

Izbornik

Često postavljana pitanja

Gdje mogu naći primjenjive zahtjeve za izvođenje letačkih operacija jedrilicama?

Primjenjive zahtjeve možete naći na stranicama EASA-e: https://www.easa.europa.eu/regulations

Do kada se moramo uskladiti sa Uredbom (EU) br. 2018/1976?

Sukladno članku 4. Uredbe (EU) br. 2018/1976 operatori jedrilica moraju se uskladiti s istom od 9. srpnja 2019. godine.

Koja je definicija operatora?

Sukladno članku 3. Uredbe (EU) br. 2018/1139 operator je svaka pravna ili fizička osoba koja upravlja ili namjerava upravljati jednim ili više zrakoplova.

Što je jedrilica?

Sukladno članku 2. Uredbe (EU) br. 2018/1976 „jedrilica” znači zrakoplov teži od zraka koji se u zraku održava reakcijom zraka u odnosu na aerodinamički profil krila te čiji let ne ovisi o motoru.

Što je to EASA jedrilica?

EASA jedrilice su jedrilice koje su certificirane ili priznate od strane EASA-e.
Popis EASA jedrilica možete provjeriti na slijedećem linku:

Što je to Annex I jedrilica?

Annex I jedrilice su jedrilice koje nisu EASA jedrilice, a koje su nabrojane u Prilogu I (Annex-u I) Uredbe (EU) 2018/1139 (Osnovne uredbe).

Tko je nadležno tijelo sukladno odredbi SAO.GEN.105?

Nadležno tijelo je tijelo koje je imenovala država članica u kojoj se nalazi glavno mjesto poslovanja operatora ili, ako operator nema glavno mjesto poslovanja, mjesto gdje operator ima poslovni nastan ili boravište.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je nadležno tijelo za operatore čije je glavno mjesto poslovanja ili boravišta u Republici Hrvatskoj.