menu

Izbornik

EASA Zrakoplov

"EASA zrakoplovi“ su oni zrakoplovi koje je certificirala Europska agencija za sigurnost zračnog prometa - EASA (eng. European Aviation Safety Agency) ili je njihov projekt tipa validirala na temelju certifikacije provedene u zemlji projektiranja.