menu

Izbornik

Državni zrakoplov

Zrakoplovi koji se koriste u „državnim aktivnostima“ (npr. vojne, carinske, policijske, potrage i spašavanja, vatrogasne, obalne straže ili slične aktivnosti odnosno službe), izuzeti su od primjene Uredbe (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa, za vrijeme kada se u takve svrhe koriste.

Te aktivnosti definirane su u članku 2.3.a) Uredbe (EU) 2018/1139 .

Na „EASA zrakoplove“ kada se koriste u 'državnim aktivnostima' primjenjuje se nacionalni propis, Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima (NN 115/2019). Državne aktivnosti Annex I i ostalih ne-EASA zrakoplova u Hrvatskoj nisu propisane